Obowiązek zgłoszenia bazy eksploatacyjnej

Przypominamy !!!

Przedsiębiorcy posiadający bazę eksploatacyjną pod innym adresem niż adres siedziby przedsiębiorstwa (wpisany do licencji) mają obowiązek do dnia 15.01.2023 poinformować odpowiednio GITD lub Starostwo powiatowe (organ, który wydał zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego) o właściwym i prawidłowym adresie lub adresach bazy eksploatacyjnej na terenie RP. Przedsiębiorcy mogą w tym celu wykorzystać druk OB - oświadczenie o bazie stosowany przy składaniu wniosku o licencję lub na drukach wskazanych przez Starostwo.

 

"Na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy zmieniającej: przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a oraz art. 5 ust. 2c i 2d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r., w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym . w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. (art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r.). Zgodnie z art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca składa oświadczenie, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1.  Odniesienie do ust. 2 pkt 1 dotyczy art. 7a ust. 2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym tj. do wskazania we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej  adresu przedsiębiorcy."

Komunikat MI

 

https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-82022

 

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem