Uwaga! NIP dla nabywcy na paragonach

Uwaga! od 1 stycznia nastąpiła zmiana w przepisach dotycząca wystawiania faktur VAT na podstawie paragonu fiskalnego.
 
"W przypadku ubiegania się przez nabywcę na podstawie paragonu fiskalnego wystawienia Faktury VAT - na wystawionym paragonie musi być NIP NABYWCY"
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520) art.1 pkt 21. - wydruk numeru NIP dla nabywcy na paragonach
 
(...)
„5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem 
fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli
paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
 
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu
podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na
tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe
albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
 
7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem
wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).”;

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem