1 czerwca zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Już w najbliższy wtorek, 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym. W myśl nowych przepisów nastąpi ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-1-czerwca-zmiany-w-prawie-o-ruchu-drogowym

 

W AUTOBUSACH 100% NA MIEJSCACH SIEDZĄCYCH ...

§ 24.2. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5czerwca 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9osób łącznie z kierowcą –danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; 

W wyniku interwencji Rzecznika MŚP przepisy w przedmiotowym zakresie zostały uchylone rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 905). Tym samym od 15 maja 2021 r. w pojazdach samochodowych przeznaczonych do przewozu powyżej 7. osób i nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) można przewozić tylu pasażerów, ile jest w pojeździe miejsc.

 

§25. 1. Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;

 https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

 

 

 

 

Pełnych Nadziei, Miłości i Wiary

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Monitorowanie sytuacji transportowej Anglia, Norwegia, Austria, Chorwacja, Portugalia, Węgry

Anglia

w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa o rozszerzeniu od dnia 6 kwietnia br. obowiązku przeprowadzania testów na obecność wirusa Sars-Cov-2 przez osoby przybywające do Anglii z Europy kontynentalnej, m.in. na pracowników transportu drogowego, przekazuję link do strony brytyjskiego rządu, na której znajdują się praktyczne informacje na temat wymogów oraz dostosowanego systemu testowania przeznaczonego dla osób wykonujących zawody zwolnione z obowiązku odbywania kwarantanny.

https://www.gov.uk/government/news/bespoke-testing-regime-unveiled-for-exempt-international-arrivals

Wśród takich zawodów wskazano m.in.: przewoźników drogowych, załogi samolotów, inżynierów lotnictwa i astronautyki, pracowników Eurotunelu, załogi pociągów wykonujących przejazdy międzynarodowe, marynarzy.

Norwegia

Do 1 czerwca 2021 r. rząd Norwegii przedłużył możliwość spędzania kwarantanny w pojeździe, umożliwiając kierowcom transportu drogowego odebranie cotygodniowego odpoczynku w pojeździe, o ile jest on wyposażony w odpowiednie miejsca do spania dla kierowcy. Pojazd będzie zatem służył jako „odpowiednie miejsce zamieszkania”, w którym kierowcy będą mogli przebywać w ramach kwarantanny w czasie wolnym.

Austria

Ambasada RP w Wiedniu informuje, że w związku z zaostrzonymi kontrolami epidemicznymi w dniach 01.04-10.04.2021 roku należy liczyć się z dłuższym okresem oczekiwania przy przekraczaniu granicy Austrii. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie.

Chorwacja

w okresie 1-15 kwietnia 2021 roku obowiązują nowe zasady wjazdu do Chorwacji. Utrzymany zostaje obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 lub szybkiego testu antygenowego. Honorowane będą wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE. Jeśli osoba wjeżdżająca do Chorwacji nie okaże na granicy negatywnego wyniku testu, zostanie zobowiązana do odbycia kwarantanny (10 dni). Kwarantanna może zostać skrócona po okazaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w Chorwacji. Z obowiązku okazania na granicy negatywnego wyniku testu zwolnione są m.in osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin). Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/chorwacja/nowe-zasady-wjazdu-do-chorwacji.

Portugalia

Od 1 kwietnia portugalski urząd imigracyjny poinformował o wprowadzeniu konieczności rejestracji podróży do Portugalii. Od 1 kwietnia osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii, Brazylii, Republiki Południowej Afryki oraz krajów w stosunku do których wprowadzono obowiązek 14-dniowej samoizolacji (w tym Polski) zobowiązani są przed wjazdem na terytorium Portugalii dokonać rejestracji online w serwisie portugalskiego urzędu imigracyjnego travel.sef.pt. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/portugalia/nowe-procedury-dotyczace-rejestracji-wjazdu-do-portugalii.

Węgry

od godz. 22:00 dnia 1 kwietnia (czwartek) do godz. 22:00 dnia 2 kwietnia (piątek) oraz od godz. 22:00 dnia 3 kwietnia (sobota) do godz. 22:00 dnia 5 kwietnia(poniedziałek) na terenie Węgier obowiązuje zakaz jazdy samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony. Obowiązują zezwolenia przewozowe dotyczące określonych kategorii i towarów. Źródło:https://www.gov.pl/web/wegry/tir---stop. 
--------------------------------------------------------------------------------------------

Wyższe mandaty za brudny pojazd w transporcie pasażerskim

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2021.556).

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem