Zgłaszasz nowy rozkład?

Proponujemy skorzystanie z systemu "Rozkłady Online" firmy Detlon Software umożliwiającego tworzenie rozkładów jazdy, będących załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób.

Panel dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej.

Rozkłady utworzone w systemie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy.

 

Dla członków Stowarzyszenia system jest dostępny bezpłatnie.

 

Zakładanie konta w systemie "Rozkłady Online":

http://detlon.pl/rozklady/zamow/

 

Logowanie do systemu:

http://detlon.pl/rozklady/

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. (71) 776 90 00
www.umwd.pl
Godziny pracy: (pn-pt) 8.00-16.00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Plac Teatralny 2
Toruń 87-100
tel. (56) 621 82 00
www.kujawsko-pomorskie.pl
Godziny pracy: (pn, śr, czw, pt) 7.30-15.30 (wt) 8.00-16.00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin
tel. (81) 44 16 600
www.lubelskie.pl
Godziny pracy: (pn, śr, czw) 7.30-15.30 (wt) 7.30-16.00 (pt) 7.30-15.00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. (68) 45 65 200
www.lubuskie.pl
Godziny pracy: (pn) 8.00-16.00, (wt-pt) 7.30-15.30

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. (42) 66 33 341
www.lodzkie.pl
Godziny pracy: (pn-pt) 8.00-16.00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel. (12) 630 31 07, 616 01 24
www.malopolskie.pl
Godziny pracy: (pn-pt) 8.00 – 16.00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Bertolta Brechta 3
03-472 Warszawa
tel. (22) 59 79 100
www.mazovia.pl
Godziny pracy: (pn-pt) 8.00 – 16.00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. (77) 54 16 510, 54 16 511
www.umwo.opole.pl
Godziny pracy: (pn-pt) 7.30 – 15.30

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. (17) 850 17 00
www.podkarpackie.pl
Godziny pracy: (pn-pt) 7.30 – 15.30

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. (85) 748 51 00
www.wrotapodlasia.pl
Godziny pracy: (pn) 8.00-16.00 (wt-pt) 7.30-15.30

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. (58) 326 15 55
www.woj-pomorskie.pl
Godziny pracy: (pn-pt) 7.45 – 15.45

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. (32) 20 78 888
www.silesia-region.pl
Godziny pracy: (pn-pt) 7.30-15.30

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSTKIEGO
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. (41) 342 18 78
www.sejmik.kielce.pl
Godziny pracy: (pn-pt) 7.30-15.30

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Al. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
tel. (89) 527 29 20
www.warmia.mazury.pl
Godziny pracy: (pn) 8.00-16.00 (wt-pt) 7.30-15.30

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań
tel. (61) 854 19 08
www.wielkopolska.mw.gov.pl
Godziny pracy: (pn) 8.00-16.00 (wt-pt) 7.30-15.30

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
tel. (91) 480 72 64
www.um-zachodniopomorskie.pl
Godziny pracy: (pn-pt) 7.30-15.30

 

logo arena561Biuro Prawne Arena 561 zaprasza na bezpłatne konsultacje telefoniczne z zakresu prawa transportowego i prawa pracy dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osób w każdą środę od godziny 13.00 do 15.00 pod numerem telefonu 12 378 34 98 lub 660 561 561". www.arena561.pl/

O nas

logo ospoStowarzyszenie w obecnej strukturze funkcjonuje od 2002 roku.

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest obrona interesów członków Stowarzyszenia wszędzie tam, gdzie decydują się sprawy przewoźników.

 

Zadania podejmowane i realizowane przez OSPO:

 • podejmowanie i udział we wszelkich działaniach mających na celu stałe dążenie do poprawy jakości transportu drogowego osób, co spełnia przesłanki interesu społecznego,
 • reprezentowanie interesów związanych z działalnością gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób prowadzoną przez członków Stowarzyszenia przed wszelkimi sądami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, organami administracji państwowej i samorządowej, innymi organami i podmiotami oraz wobec przewoźników nie zrzeszonych,
 • organizowanie dla członków Stowarzyszenia pomocy prawnej,
 • udzielanie pomocy i informacji członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z prowadzeniem transportu drogowego osób oraz współpraca w tej dziedzinie z właściwymi państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
 • wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej lub zarządzania gospodarczego,
 • oddziaływanie na władze transportowe, celem kształtowania polityki transportowej,
 • zwalczanie praktyk monopolistycznych na rynku usług transportowych,
 • ochrona przed nieuczciwymi działaniami firm i ugrupowań,
 • ochrona i bezpieczeństwo osób w przewozach pasażerskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • wypracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia i jego jednolite prezentowanie,
 • udzielanie członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji i opinii dotyczących transportu drogowego osób,
 • współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie transportu drogowego osób,
 • współpracę w opiniowaniu oraz przygotowaniu krajowych przepisów dotyczących transportu drogowego,
 • zawieranie umów o świadczenie obsługi prawnej na rzecz Stowarzyszenia i poszczególnych członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 • współpracę i wzajemną pomoc członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 • doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną,
 • realizację dotyczących Stowarzyszenia czynności wynikających z przepisów prawnych,
 • inne działania sprzyjające realizacji Statutowych celów Stowarzyszenia.

W swej działalności bierzemy również czynny udział m. innymi w przygotowaniu aktów prawnych regulujących działalność przewozową osób, uczestnicząc w pracach organów ustawodawczych.

..

Więcej artykułów…

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem