O nas

logo ospoStowarzyszenie w obecnej strukturze funkcjonuje od 2002 roku.

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest obrona interesów członków Stowarzyszenia wszędzie tam, gdzie decydują się sprawy przewoźników.

 

Zadania podejmowane i realizowane przez OSPO:

 • podejmowanie i udział we wszelkich działaniach mających na celu stałe dążenie do poprawy jakości transportu drogowego osób, co spełnia przesłanki interesu społecznego,
 • reprezentowanie interesów związanych z działalnością gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób prowadzoną przez członków Stowarzyszenia przed wszelkimi sądami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, organami administracji państwowej i samorządowej, innymi organami i podmiotami oraz wobec przewoźników nie zrzeszonych,
 • organizowanie dla członków Stowarzyszenia pomocy prawnej,
 • udzielanie pomocy i informacji członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z prowadzeniem transportu drogowego osób oraz współpraca w tej dziedzinie z właściwymi państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
 • wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej lub zarządzania gospodarczego,
 • oddziaływanie na władze transportowe, celem kształtowania polityki transportowej,
 • zwalczanie praktyk monopolistycznych na rynku usług transportowych,
 • ochrona przed nieuczciwymi działaniami firm i ugrupowań,
 • ochrona i bezpieczeństwo osób w przewozach pasażerskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • wypracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia i jego jednolite prezentowanie,
 • udzielanie członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji i opinii dotyczących transportu drogowego osób,
 • współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie transportu drogowego osób,
 • współpracę w opiniowaniu oraz przygotowaniu krajowych przepisów dotyczących transportu drogowego,
 • zawieranie umów o świadczenie obsługi prawnej na rzecz Stowarzyszenia i poszczególnych członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 • współpracę i wzajemną pomoc członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 • doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną,
 • realizację dotyczących Stowarzyszenia czynności wynikających z przepisów prawnych,
 • inne działania sprzyjające realizacji Statutowych celów Stowarzyszenia.

W swej działalności bierzemy również czynny udział m. innymi w przygotowaniu aktów prawnych regulujących działalność przewozową osób, uczestnicząc w pracach organów ustawodawczych.

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem