100% na miejscach siedzących w autobusach - zmieniono limit przewozu pasażerów !!!

Dotyczy przewozów na liniach regularnych oraz przewozów turystycznych !!! ???? Dalej pozostaje dla pasażerów obowiązek jazdy w maseczkach ????!!!

Od dnia 1 czerwca br. zostało zmienione ograniczenie dotyczace przewozu pasażerów.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 29.05.2020r., poz. 964):

 

"Rozdział 6
Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych


§ 17. 1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:
a) 100% liczby miejsc siedzących albo
b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;"

 

 

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem