Przedłużenie ważności certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń ...

Przedłużenie części uprawnień
Z dniem 4 czerwca 2020 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r., ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19, dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia poszczególnych okresowych kontroli i szkoleń w wybranych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (DZU UE L 165/10) wydłużyło ważność kwalifikacji i uprawnień transportowych, które wygasały odpowiednio w

okresie od 01.02.2020 lub od 01.03.2020 do 31.08.2020. Pomimo zgłoszenia przez Polskę odstępstwa od stosowania złagodzonych przepisów wobec maszynistów, dla transportu drogowego przyjęto rozporządzenie do stosowania.

Zatem za ważne uznać należy nadal uprawnienia, które w warunkach innych niż pandemia Covid -19:
-utraciłyby ważność w okresie 01.02.2020 - 31.08.2020 a dotyczą świadectwa kwalifikacji zawodowej, kodu 95,prawa jazdy, czy badania (przeglądu) technicznego pojazdu;
- utraciłyby ważność w okresie 01.03.2020 - 31.08.2020 a dotyczą licencji wspólnotowej na transport, świadectw kierowców (spoza UE), karty kierowcy do tachografu, kalibracji tachografu.

Wyżej wymienione uprawnienia są ważne przez okres kolejnych 7 miesięcy od dnia ich formalnego wygaśnięcia. Z wyjątkiem kalibracji, którą należy w ciągu 6 miesięcy przeprowadzić od daty ważności ostatniego badania, również  o 6 miesięcy jest przedłużony okres ważności licencji czy świadectw kierowcy.

Na uwagę szczególną zwracamy przy utracie ważności karty do tachografu. Kierowca, którego karta traci ważność w okresie 01.03. - 31.08.2020 ma obowiązek złożyć wniosek o wydanie nowej karty i posiadać przy sobie potwierdzenie złożenia takiego wniosku. nie może jeździć bez karty przez okres kolejnych 7 miesięcy , ponieważ ww rozporządzenie obliguje organy państwowe do wydania w ciągu maksymalnie 2 miesięcy nowej karty.

W tym okresie oczekiwania na kartę kierowca wykonuje przewozy z rejestrowaniem swojego czasu aktywności (jazda, inna praca, przerwa, odpoczynek lub dyspozycja) poprzez sporządzanie 2 wydruków dziennie:

- pierwszy wydruk przed rozpoczęciem przewozu z zaznaczeniem odbycia odpoczynku,
- drugi wydruk po zakończeniu pracy z ręcznym naniesieniem godzin aktywności na rewers wydruku lub zaznaczenie poziomą kreską na kratownicy wydruku w odpowiednich godzinach (tak ajk w przypadku rewersu tarcz analogowych). W okresie 28 dni wstecz kierowca do kontroli musi okazać na każdy taki dzień bez karty - dwa wydruki.
W żadnym przypadku nie polecamy korzystać z takiego rozwiązania przy załodze kierowców, gdy tylko jeden kierowca z załogi ma ważną kartę. Próby udowodnienia jazdy bez karty po podjęciu ponownego zadania przewozowego  już w obsadzie jednoosobowej przez kierowce z ważna kartą mogą skończyć się wysokimi kaucjami pobranymi w trakcie zagranicznych kontroli drogowych.

Odnawianie licencji wspólnotowej - komunikat GITD
Gitd zamieściło komunikat w sprawie już złożonych wniosków oraz trybu rozpatrywania napływających na bieżąco wniosków, prezentując interpretacje co do terminu przedłużenia ważności.

https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-48-2020/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=224cadd0c7b5b62b9f00162770781f36

Do przekazanie kierowcom
W związku z licznymi telefonami Państwa kierowców o faktyczne przedłużenie ważności uprawnień oraz stosunek służb kontrolnych do przepisów proponujemy przekazać kierowcom link  pod którym znajduje się treść rozporządzenia w języku angielskim a także możliwość wyświetlenia go w pozostałych językach UE. Kluczowe przepisy znajdują się w art. 2, 3 i 4 rozporządzenia.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1592404034703&uri=CELEX:32020R0698 

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem