W AUTOBUSACH 100% NA MIEJSCACH SIEDZĄCYCH ...

§ 24.2. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5czerwca 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9osób łącznie z kierowcą –danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; 

W wyniku interwencji Rzecznika MŚP przepisy w przedmiotowym zakresie zostały uchylone rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 905). Tym samym od 15 maja 2021 r. w pojazdach samochodowych przeznaczonych do przewozu powyżej 7. osób i nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) można przewozić tylu pasażerów, ile jest w pojeździe miejsc.

 

§25. 1. Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;

 https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

 

 

 

 

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem