Czas prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynku - tymczasowe odstępstwo!!!

Na mocy OBWIESZCZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców NA TERENIE POLSKI wprowadzono tymczasowe odstępstwa, które mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Odstępstwa dotyczą następujących norm:

 

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju. Oznacza to, że na terenie Polski odpoczynek 45 godzinny kierowca może odebrać w kabinie.

Kierowcy, którzy skorzystają z ww. odstępstw wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw.

Na uwagę zasługuje fakt, że stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym zalecamy stosowanie dotychczasowych norm Rozp. 561/2006, jeśli to tylko możliwe.
Natomiast z odstępstw sugerujemy korzystać w sytuacji nagłej, nie dającej się przewidzieć. Każdy przypadek zastosowania odstępstwa musi być odnotowany na wykresówce lub wydruku z tachografu cyfrowego.

UWAGA! Kierowca pracujący poza granicami RP nie może z odstępstw skorzystać dopóki nie wiedzie na teren RP. i nie oznaczy prawidłowo kraju przekroczenia granicy. Opisane wydruki i tarcze z dozwolonymi na terenie Polski przekroczeniami, kierowca każdorazowo okazuje do kontroli zagranicznej. Komisja Europejska została powiadomiona o czasowym odstępstwie od wskazanych norm, stąd kierowcy nie powinni otrzymać żadnej kary zagranicą, jeśli odstępstwo zastosowali na terenie Polski. Nowe regulacje obowiązują od dnia dzisiejszego do dnia 02.04.2022r.

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem