UWAGA !!!! Zmiany w przepisach o publicznym transporcie zbiorowym w 2016 roku

WAŻNE!

(między innymi) art. 78 otrzymał nowe brzmienie:

Art. 78. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r. 2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.”;

 

Od 2011 roku nasze stowarzyszenie OSPO na wniosek przewoźników z całego kraju wykonujących przewozy regularne na liniach komunikacyjnych, rozpoczęło działania zmierzające do uruchomienia prac parlamentu w kierunku zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która swymi zapisami mocno narusza swobodę działalności gospodarczej przedsiębiorców - POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW.

Ponadto, naraziła osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych w przewozach autobusowych, w tym między innymi uczniów, studentów, kombatantów, osoby niepełnosprawne do utraty ich uprawnień - biletów ulgowych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez małe miasta i miejscowości.W imieniu Zarządu OSPO, zapraszam,        a nawet wzywam każdego właściciela firmy transportowej do wstąpienia w szeregi naszego stowarzyszenia i podjęcia aktywnej walki w celu ocalenia naszej branży i zasad wolnego rynku. Szanowni Państwo weźmy nasze sprawy w swoje ręce – bądźmy tam, gdzie decyduje się o sprawach przewoźników.

 

To mały krok "W Stumilowym lesie..."

Sejm uchwalił ustawe 21 lipca 2016 r.,

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ją 18 sierpnia 2016 r.

Ustawa weszła w życie 10 wrzesnia 2016 r.

Dodatkowe informacje oraz Dz.U. 2016, poz.1342 :

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=69D1F746624CC3A0C125801E002CBAE2 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1342/1

 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - 2016 - Tekst jednolity :

file:///C:/Users/biuro/Downloads/D20110013Lj%20(3).pdf

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110050013

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem